auroraKAARNA holistische praktijk voor mens & dier
 

Tarieven

Tarieven per 1-1-2024 (prijzen zijn incl BTW)

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op behandel-sessies van 1 uur. Duurt de sessie door omstandigheden aanzienlijk langer, kan er extra tijd in rekening gebracht worden. 

Maak je gebruik van de U-pas? Het tegoed hiervan kan vaak gebruikt worden voor de behandelingen. Ook kan er op sommige behandelingen een korting gegeven worden  als aangetoond kan worden dat je een Upas hebt. Geef daarom bij een aanvraag aan als je hiervan gebruik maakt, dan kunnen wij er rekening mee houden. 


Readings

Readings kunnen gedaan worden op mens en dier

Reading op foto                                                               € 50 (op afspraak via video bellen, met chakra meting vooraf)

Reading  op locatie                                                          € 55 plus reiskosten (zie onderaan de tabel)

Bij een reading wordt ook een chakra-meting gedaan. Bij een foto reading gebeurd dit vooraf. Bij een reading op locatie wordt dit tijdens het bezoek gedaan.

Een reading bij een paard op locatie is inclusief behandeling via edelstenen of Reiki tijdens de sessie.

Bij langdurige behandeling d.m.v. edelstenen, kruiden, Bach bloesem remedie of essentiële oliën worden de kosten van de bepaling hiervan en de aanschaf extra berekend, met een passende korting.


Energetische behandelingen

Intake                                                                         € 25

De intake bevat een gesprek en een chakra-meting en daaruit volgt een advies van de te volgen behandeling


Energetische behandeling                                      € 55

Als er naar aanleiding van het advies uit de intake aansluitend een energetische behandeling wordt gedaan, wordt er een korting toegepast.

Onder energetische behandelingen vallen:

Reiki, Magnetisering, Klankschaal-sessie of -meditatie, Meditatie-sessie, Edelsteen-therapie of (voor paarden) een sessie onder de Edelsteen-deken.


Bepalingen

Een bepaling in persoon/ op het dier of via een foto   € 15  per bepaling

De volgende zaken kunnen bepaald worden:

Edelstenen, Bach bloesem remedie, Essentiële oliën, Kruiden (voor paarden en konijn/knaagdier)


Aankoop n.a.v. de bepaling:

Bach bloesem remedie (30 ml pipetflesje)                    € 15

Essentiële olie:
     10 ml flesje                                                                 € 15,00  
     30 ml flesje                                                                 € 35,00
prijs is onafhankelijk van soort en hoeveelheid olie
De 10 ml zijn verkrijgbaar als pipet, spray, roller of druppelflesje. De 30 ml uitsluitend als pipetflesje.

Edelstenen en Kruiden(mix) zijn afhankelijk van de soort

Verzendkosten                                                              € 9,00

Als een bepaling plaats vindt n.a.v. een reading of een intake bij een Energetische behandeling wordt er een korting berekend


Coaching & Begeleiding

Intake of evaluatie                                                         € 25

Sessie (per uur)                                                             € 55

Pakket A (incl intake, 5 sessies, evaluatie)                   €275

Pakket B (incl intake, 10 sessies, evaluatie)                 €500

Binnen de coaching & begeleiding kan gebruik worden gemaakt van alle energetische behandelingen plus diverse vormen van therapie: drama-therapie, BuitenLeven, Kickboxing, Equine therapie/coaching.

Eventuele aanschaf n.a.v. bepaling wordt extra berekend.


Cursussen, Klankschaalconcerten en Groepsmeditaties

De cursusgelden zijn terug te vinden op onze speciale Cursus-pagina

Voor meer informatie en de tarieven voor klankschaalconcerten en groepsmeditaties verwijzen wij graag naar de Klankschaal & Groepsmeditatie pagina


Reiskosten

Reiskosten bij huisbezoek / behandeling op locatie, berekend vanaf 3621LW
tot 10 km € 5
10-20 km € 10
20-30 km € 15
30-40 km € 20
40-50 km € 25
50km+ in overleg
Bij meerdere readings op hetzelfde adres worden de reiskosten gedeeld door het aantal deelnemers.  

E-mailen
Bellen
Info